25 april 2023 - 2 min leestijd

Subsidie voor onderwijs maakindustrie bij Makeport Mercurius

Voor het uitbouwen van het vakonderwijs bij coöperatie Makeport Mercurius in Stadskanaal stelt de provincie Groningen 729.000 euro subsidie beschikbaar. Op het voormalig Philipsterrein worden leerlingen, studenten, werkzoekenden en zij-instromers opgeleid tot vakmensen in de maakindustrie. Hierbij werken onderwijsinstellingen en midden- en kleinbedrijven uit de regio nauw samen. Het opleiden van vakmensen is hard nodig om aan de grote vraag op de arbeidsmarkt te voorzien. Dit heeft een positief effect op de economische vitaliteit, werkgelegenheid en leefbaarheid in de regio. 

Met de subsidie worden in drie jaar (tot 2026) 650 mensen opgeleid, omgeschoold of begeleid richting een kansrijk beroep in de bouw, techniek, infra- of milieusector. Het gaat om jongeren, schoolverlaters, mensen die met werkloosheid worden bedreigd, nog niet aan het werk zijn of een carrièreswitch willen maken. De onderwijsinstellingen Ubbo Emmius (voortgezet onderwijs) en Noorderpoort (mbo) bieden samen met mkb-bedrijven individuele begeleiding en flexibele modules (op maat) aan, zodat het leren goed te combineren is met ieders persoonlijke omstandigheden. 

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Werk is de sleutel voor een goed leven en een levendige regio. Dit begint bij het inspireren, goed begeleiden en opleiden van mensen, zodat ze een vak eigen maken. Op deze plek in Stadskanaal komen werk en leren bij elkaar, op een unieke manier, met respect voor de historie van de locatie. Met dit initiatief voor vakonderwijs investeren we in het ontwikkelen van talent en werkgelegenheid. Zo dragen we bij aan de toekomst van Stadskanaal én van Groningen.” 

Unieke locatie

Martin van der Leest, voorzitter van Makeport Mercurius: “Bedrijven hier op het terrein of uit de regio bieden samen met scholen een combinatie van werk, opdrachten, stages en vakonderwijs. Dit is aanvullend op bestaand onderwijsaanbod. Het opknappen van de gebouwen en het terrein biedt daarbij alle ruimte voor werkend leren. Wij zien dat het vakmensen, innovatie en ontwikkeling oplevert. De inkomsten vloeien terug naar de regio. Voor alle partijen een win-win situatie.” 

De subsidie, verstrekt uit het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid, is bedoeld voor het vergroten van de economische vitaliteit van krimpgebieden. Eerder werd hiervan al een subsidie verstrekt aan Tocamaheerd in Uithuizen waar vakmensen opgeleid worden bij het restaureren van het gebouw, het aanleggen van de tuinen en het exploiteren van het erfgoedlogies. 

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden