29 mei 2019 - 3 min leestijd

Succesvolle algemene ledenvergadering FPT-VIMAG op 21 mei 2019

Op dinsdag 21 mei vond in de ‘De Oranjerie’ in Doorn, schitterend gelegen in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, de algemene ledenvergadering (ALV) van FPT-VIMAG plaats. Voorafgaand aan de ALV was er een rondleiding door Huis Doorn.

André Gaalman, directeur Leering Hengelo, is door de leden opnieuw als voorzitter van FPT-VIMAG gekozen voor een periode van vier jaar. André Gaalman: “Ik ben er trots op en dankbaar voor dat mijn termijn met vier jaar is verlengd. Onze leden bieden de maakindustrie kennis over innovaties en procesbeheersing. De producten en diensten van onze leden maken het mogelijk om slimmer te produceren. Daarvoor blijven we ons inzetten.”

De komende jaren staan ook in het teken van de vernieuwing rond de TechniShow. “Ondanks een steeds verder digitaliserende wereld blijft een beurs als TechniShow een succesformule. De komende vier jaar willen we doorbouwen op het succes van 2018, toen bijna 50.000 bezoekers zich vergaapten aan 3D-printen, cobots en allerlei soorten machines voor het bewerken van metaal.”

Technisch MBO-onderwijs
Onderwijs is een belangrijk speerpunt van FPT-VIMAG. Daarom is FPT-VIMAG in gesprek gegaan met alle Nederlandse ROC’s en heeft de huidige situatie in kaart gebracht van het technisch MBO-landschap op het gebied van: lesmateriaal, outillage: gereedschappen, machinepark, docenten (aantallen, leeftijd, kwalificaties) en aantallen leerlingen.

De uitkomsten daarvan is met leden gedeeld en besproken hoe we hier als bedrijfsleven een bijdrage aan kunnen leveren.

FPT-VIMAG-ledenonderzoek
In opdracht van FPT-VIMAG heeft onderzoeksbureau Panteia een onderzoek gehouden onder haar leden naar de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en Smart Industry. FPT-VIMAG heeft nieuwe strategische uitgangspunten geformuleerd, die zich vooral richten op onderwijs en Smart Industry; de speerpunten voor het toekomstig beleid. De resultaten en onderliggende informatie over de FPT-VIMAG-speerpunten zijn gepresenteerd.

Financiën
De penningmeester gaf een toelichting op de conceptjaarrekening 2018. De kascommissie heeft op 15 april 2019 de conceptjaarrekening 2018 van FPT-VIMAG gecontroleerd. Unaniem werd door de ledenvergadering goedkeuring aan de jaarrekening 2018 gegeven en werden het bestuur en FME gedechargeerd voor het in 2018 gevoerde financiële beheer.

Business Intelligence presenteerde de FME Marktmonitor waarmee je eenvoudig inzicht krijgt in de laatste macro- en micro-economische ontwikkelingen van FPT-VIMAG-leden op basis van CBS-cijfers.

TechniShow 2020
Jaarbeurs gaf een toelichting op TechniShow 2020. Aan de orde kwamen de thema’s en speerpunten voor 2020, een statusupdate, samenwerking met ESEF Maakindustrie en het logistieke plan voor de op- en afbouw. Op 3 december 2019 wordt de kick-off van TechniShow georganiseerd.

Na afloop vond een gezellige borrel plaats in de Stallen van de Oranjerie.

De algemene ledenvergadering van FPT-VIMAG vindt dit najaar plaats op 28 november 2019. Daarin worden de beleidsplannen 2020 gepresenteerd op het gebied van Smart Industry en Onderwijs, de begroting voor 2020 en de TechniShow 2020.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden