4 mei 2018 - 5 min leestijd

Tevredenheid MKB-metaal over bedrijfsresultaat groeit

De Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie laat zien dat het MKB-metaal in Nederland profiteert van de Europese economische groei. Behalve positieve cijfers over de orderportefeuilles en het bedrijfsresultaat, blijkt ook dat de druk op de arbeidsmarkt wederom oploopt. Afgezet tegen het gehele personeelsbestand hebben de respondenten van de Barometer voor 5,4% van hun personeelsbestand vacatures open staan. Dit was eind 2017 4,4%. Onder de service- en onderhoudsbedrijven is de nood het hoogst: daar heeft meer dan 60% van de bedrijven tenminste een vacature uitstaan.

In de Economische Barometer worden vragen gesteld over realisatie, waardering en verwachtingen. De resultaten van deze drie deelvragen nemen de afgelopen kwartalen toe. Wat opvalt is dat de waardering van de orderportefeuille en bedrijfsresultaat, harder groeit dan de realisatie en de verwachtingen. Het aantal ondernemers dat de orderportefeuille en bedrijfsresultaat positief waardeert, ligt bijna op het niveau van 2007 en 2008. De realisatie en verwachtingen liggen daar in het eerste kwartaal van 2018 nog ruim onder.

 

Orderpositie binnenland 

De orderpositie binnenland is bij 40% van de ondernemers toegenomen, iets meer dan in het vorige kwartaal. Bij 9% is deze afgenomen ten opzichte van het vorige kwartaal. Twee derde van de ondernemers geeft aan tevreden te zijn over de binnenlandse orderpositie. Ook voor het tweede kwartaal zijn de ondernemers positiever dan ze lange tijd geweest zijn. 40% verwacht een verdere toename terwijl 55% verwacht dat de binnenlandse orderportefeuille gelijk zal blijven. Slechts 6% van de deelnemers verwacht een afname. Onder de respondenten is de gemiddelde totale orderportefeuille in het eerste kwartaal sterk gestegen van gemiddeld 8,9 naar 11,1 weken.

 

Orderpositie buitenland

Van de respondenten geeft bijna de helft aan te exporteren. 10% exporteert tot 10% van de omzet en de overige 37% exporteert gemiddeld 40% van de omzet. De ontwikkeling van de buitenlandse orderportefeuille is de afgelopen jaren grilliger dan die van het binnenland. Het exporterende MKB-metaal heeft een minder sterke groei van de orderportefeuille gerealiseerd dan in het vierde kwartaal van 2017. Net als in het vorige kwartaal nam bij vier op de tien exporterende bedrijven de orderpositie toe, terwijl deze bij 16% is afgenomen. 

De waardering van de orderportefeuille buitenland was in het vierde kwartaal van 2017 al sterk gestegen en is in het eerste kwartaal van 2018 verder toegenomen. Meer dan de helft van de exporteurs waardeert de buitenlandse orderpositie als gunstig. De verwachtingen voor het tweede kwartaal liggen bijna op hetzelfde niveau als een kwartaal geleden. Bijna 50% van de respondenten verwacht in het tweede kwartaal van 2018 een verdere groei van de buitenlandse orderpositie, terwijl 8% verwacht dat deze zal afnemen.

 

Verkoopprijzen

In de afgelopen tien jaar wisten niet zoveel bedrijven hun verkoopprijzen te verhogen. Dit heeft te maken met de economische groei, maar ook met het feit dat veel ondernemers hun prijzen aan het begin van het jaar aanpassen. Een derde van de bedrijven heeft de verkoopprijs verhoogd terwijl bij de andere twee derde de prijzen ongewijzigd zijn gebleven.

 

Personeel

De sterke stijging van medewerkers in het derde kwartaal van 2017 zette zich in het vierde kwartaal niet voort. In het eerste kwartaal van 2018 is het aantal bedrijven met meer medewerkers in dienst toch weer sterk gegroeid. Bij 31% van de bedrijven zijn er meer vaste medewerkers in dienst, terwijl er bij 7% juist minder mensen werken dan een kwartaal eerder. Het aantal bedrijven waar het aantal flexibele krachten toenam, komt overeen met de voorliggende kwartalen, een kleine toename.

Net als in de voorliggende kwartalen is ook in het eerste kwartaal van 2018 nagenoeg de helft van de bedrijven op zoek naar nieuw personeel. Op dit moment heeft 47% van de deelnemers tenminste een vacature openstaan. Gemiddeld hebben deze bedrijven 2,0 vacatures openstaan. Afgezet tegen alle medewerkers hebben de respondenten voor 5,4% van hun personeelsbestand vacatures open staan (was vorig kwartaal 4,4%).

 

Bedrijfsresultaat

Met de groei van orderportefeuille neemt ook de groei van het bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal toe. Bij bijna de helft van de respondenten is het bedrijfsresultaat toegenomen terwijl dit bij een op de tien is afgenomen. Was de waardering van het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal van 2017 minder positief dan in het derde kwartaal, in het eerste kwartaal van 2018 is dit weer toegenomen. 63% van de bedrijven zegt tevreden te zijn met het bedrijfsresultaat tegen 3% die ontevreden is.

Ook het te verwachten bedrijfsresultaat voor het tweede kwartaal van 2018 is weer hoger dan in voorgaande kwartalen. 45% van de deelnemers verwacht een toename terwijl 4% een afname verwacht (dat was 37% respectievelijk 7%). Het aantal bedrijven dat winst maakt lag in het eerste kwartaal van 2018 op een hoog niveau. 82% van de bedrijven geeft aan winst te maken, 4% maakt verlies en 13% zegt break even te draaien.

 

Investeringen in het machinepark

De in het derde kwartaal van 2017 ingezette groei van ondernemers die denken meer te gaan investeren, zet ook in het eerste kwartaal van 2018 door. Verwachtte in het derde kwartaal per saldo 5% van de respondenten meer te zullen gaan investeren in machines, in het vierde kwartaal was dit opgelopen tot 10% en in het eerste kwartaal van 2018 is het voorzichtig toegenomen tot 11%. Dat wil zeggen dat er meer bedrijven zijn die aangeven meer te denken te gaan investeren in hun machinepark dan er bedrijven zijn die verwachten minder te gaan investeren. 27% van de respondenten geeft aan het komende halfjaar meer te gaan investeren in machines, terwijl 16% verwacht minder te gaan investeren.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden