3 juli 2018 - 3 min leestijd

Vakcentrum Maakindustrie biedt praktijkonderwijs aan

Een intensievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs is noodzakelijk om in de toekomst te beschikken over voldoende en goed opgeleide vakmensen. Daarom hebben ROC Midden Nederland en OBM (OpleidingsBedrijf Metaal) Midden Nederland een intentieverklaring ondertekend die leidt tot de oprichting van het Vakcentrum Maakindustrie. Het Vakcentrum voor de Maakindustrie wordt hét opleidingscentrum voor iedereen die bij de maakindustrie betrokken is.

“Vakcentrum Maakindustrie wordt een organisatie verbonden met de bedrijven uit de maakindustrie, werkend vanuit een bedrijfscultuur en opererend op basis van de marktvraag vanuit een praktijkgerichte filosofie”, zegt Ronald den Butter directeur OBM Midden Nederland, in 2007 opgericht voor en door de regionale metaalbedrijven met een opleidingsvraag. Het onderwijs dat gegeven wordt op het Vakcentrum Maakindustrie sluit aan op actuele ontwikkelingen in het werkveld en wordt vormgegeven door een praktijkgerichte leeromgeving; het schoolse leren wordt verbonden en verweven met het leren in de beroepspraktijk. Het leren tijdens het werken wordt direct verknoopt met kennis. Leerlingen worden in het Vakcentrum vertrouwd gemaakt met de technieken van morgen en kunnen zodoende een bron van innovatie in de bedrijven worden waar ze na en tijdens hun opleiding zullen gaan werken. Het Vakcentrum Maakindustrie biedt kwalificerende mbo- opleidingen aan, zowel in de BOL als BBL. “Ik noem het een unicum dat de opleidingen op deze manier perfect aansluiten bij de behoefte en het profiel van de leerling. De ene leerling wil nu eenmaal liever de BBL-variant en de andere de BOL-variant, leidend tot hetzelfde diploma. Je kunt, als leerling, meestal niet op deze manier kiezen, omdat of het een of het ander wordt aangeboden”, zegt Anne Marie Heij, Beleidssecretaris Onderwijs van Koninklijke Metaalunie. Metaalunie heeft de OBM’s in Nederland opgericht.

 

Toekomstige instroom

De activiteiten van het Vakcentrum zijn continu gericht op het voldoen aan de vraag naar voldoende vakmensen en up-to date opgeleide jongeren. De bedoeling is dat jongeren worden opgeleid in een bedrijfscultuur in het vakgebied met een gekwalificeerde (mbo) uitstroom naar de arbeidsmarkt. “Het Vakcentrum is het visitekaartje naar potentiële werknemers voor de maakindustrie en zorgt voor de huidige en toekomstige instroom op de arbeidsmarkt”, aldus Paul van Maanen, voorzitter CvB ROC Midden Nederland “Alle leerroutes zijn logisch op elkaar afgestemd waardoor elke deelnemer op basis van zijn startniveau kan instromen en direct kan opstromen naar elk hoger niveau. We bieden verschillende keuzemogelijkheden voor en maatwerk aan studenten. Zoals bijvoorbeeld opleidingstrajecten voor havisten via bijvoorbeeld AD’s (associate degree). In het kader van het thema een leven lang ontwikkelen is ook het opleiden van werknemers via gekwalificeerde cursussen en trainingen mogelijk.”

 

Koppeling bedrijfsleven

De koppeling met het bedrijfsleven vormt het fundament van het Vakcentrum en levert als enorm voordeel op dat het onderwijs nauw aansluit op dat wat de markt wenst. “Vakmensen uit de praktijk werken nauw samen met docenten door middel van bijvoorbeeld gastlessen en docentstages”, zegt Robert Koch, directeur Tech Campus. “Voor de ontwikkeling van curriculum, bepalen van investeringen en dergelijke zullen commissies worden ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven en docenten. Verder zal het Vakcentrum beschikken of gebruikmaken van up to date machines en apparatuur. De stakeholders zijn bereid daarin te investeren. Samenwerking met leveranciers wordt daarbij nagestreefd.” Vooralsnog wordt voor het Vakcentrum Maakindustrie de Tech Campus van ROC Midden Nederland aan de Harmonielaan in Nieuwegein verkozen als vestigingslocatie.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden