7 september 2023 - 4 min leestijd

Wennink (ASML) roept op tot samenwerking en innovatie

In een keynote speech tijdens de opening van het academische jaar van de TU Eindhoven heeft Peter Wennink, CEO van ASML, een discussie gevoerd over het evoluerende landschap van maatschappelijke uitdagingen en de dringende noodzaak voor Europa, met name Nederland, om zich aan te passen en te gedijen. Hoewel de toespraak een breed scala aan onderwerpen behandelde, benadrukte de kernboodschap de noodzaak van een duidelijke, systematische aanpak en sterke samenwerking tussen academische wereld, industrie en overheden om deze kwesties effectief aan te pakken.

Peter Wennink begon met het erkennen van de lopende discussies over klimaatverandering en de energietransitie. Hij benadrukte echter dat maatschappelijke overgangen, zoals digitalisering en een vergrijzende bevolking, uitdagingen presenteren die verder gaan dan milieuoverwegingen. Deze diepgaande systemische veranderingen vragen om een frisse kijk en een nieuwe manier van denken.

Een van de kritische zorgen die Wennink naar voren bracht, was het gebrek aan een duidelijke visie voor de samenleving en de mensen. Hij benadrukte het belang van het systematisch aanpakken van deze uitdagingen in plaats van te vervallen in gefragmenteerde, op punten gebaseerde oplossingen. Om dit te bereiken, is een gezamenlijke inspanning vereist, een die grenzen tussen bedrijven, academische wereld en overheden overschrijdt.

Risicotolerant

Wennink erkende het comfort van leven in een welvaartsstaat, maar betoogde dat Europa meer risicotolerant moet worden om concurrerend te blijven en deel te nemen aan innovaties die de status quo kunnen uitdagen.

De toespraak benadrukte ook het snelle tempo van verandering in andere delen van de wereld, waarbij de Verenigde Staten leidend zijn in de digitale revolutie en Oost-Azië uitblinkt in hernieuwbare energie en elektrische voertuigen. Wennink benadrukte dat samenwerking essentieel is voor de concurrentiepositie van Europa in de wereldwijde arena.

“Help mij het vertrouwen in de samenleving verspreiden. Tegen jullie, als de ingenieurs van de toekomst, wil ik zeggen: mijn vertrouwen in deze overgang betekent ook dat ik erop vertrouw dat jullie deze energie-efficiënte technologieën zullen ontwikkelen. Dus ga alsjeblieft zo snel mogelijk aan het werk”

Versterken

Overheden spelen een cruciale rol bij het stimuleren van innovatie, en Wennink drong er bij hen op aan zich te richten op langetermijnvisies in plaats van te vervallen in gefragmenteerde, kortetermijnoplossingen. Deze langetermijnvisie kan innovatie bevorderen en ervoor zorgen dat Europa wereldwijd een rol blijft spelen.

Om de samenwerking te versterken, pleitte Wennink voor het doorbreken van silo’s binnen de overheid. Hij benadrukte de noodzaak van interdepartementale focus en het stroomlijnen van overheidsinspanningen om maatschappelijke uitdagingen effectiever aan te pakken.

Wennink benadrukte dat de industrie evenzeer verantwoordelijk is voor het creëren van een verantwoorde samenleving. In zijn visie waarborgt een verantwoorde samenleving dat haar burgers toegang hebben tot essentiële zaken zoals werk, onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid. De industrie moet daarom samenwerken met academische wereld en overheden om dit te realiseren.

Om zorgen over wetenschappelijke integriteit in de samenwerking tussen academische wereld en het bedrijfsleven aan te pakken, uitte Wennink het vertrouwen dat samenwerking essentieel is om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Hij benadrukte dat het waarborgen van wetenschappelijke integriteit een prioriteit blijft, zodat samenwerking voor alle betrokken partijen een win-winsituatie is.

“In vergelijking met onze concurrenten hebben we een nadeel. We lopen het risico achter te raken omdat er geen duidelijke visie is, geen langetermijnfocus. En dat geldt niet alleen voor de overheid. Ook het bedrijfsleven en de academische wereld dragen verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving; zij moeten verantwoordelijkheid nemen.”

Tot slot pleitte Wennink voor een verschuiving in denken, weg van termen als “industriebeleid” naar “innovatiebeleid.” Hij benadrukte dat Europa goed gepositioneerd is om innovatie te omarmen als oplossing voor zijn uitdagingen en benadrukte dat hoe groter het probleem, hoe groter het potentieel voor innovatie.

Foto: Bart van Overbeeke

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden